Koordinatörler

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Arş. Gör. Taner KURT

tkurt@bingol.edu.tr

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KOORDİNATÖRLER

Fakülte Koordinatörü

 Doç. Dr. Hüseyin ÇALDAK

hcaldak@bingol.edu.tr

Fakülte Koordinatör Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Kadir TUĞ

ktuğ@bingol.edu.tr

Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi M. Kadir ERDOĞAN

mkerdogan@bingol.edu.tr

Coğrafya

Dr. Öğr. Üyesi Kemal KIRANŞAN

kkiransan@bingol.edu.tr

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Öğr. Gör. Büsra GÖKALP

zaferatli1@gmail.com

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Öğr. Gör. İbrahim DAĞILMA

idagilma@bingol.edu.tr

Felsefe

Fegani BEYLER

fbeyler@bingol.edu.tr

Fizik

Doç. Dr. Kamuran DİLSİZ

kdilsiz@bingol.edu.tr

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Adnan AYDINTÜRK

aaydinturk@bingol.edu.tr

Kimya

Doç. Dr. Sinan BAYINDIR

snanbay1205@gmail.com

Matematik

Doç. Dr. Mehmet Akif AKYOL

mehmetakifakyol@bingol.edu.tr

Moleküler Biyoloji ve

Genetik

Dr. Öğr. Üyesi Gülden KOÇAK

gkocak@bingol.edu.tr

Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAYA

mkaya@bingol.edu.tr

Sosyal Hizmet

Arş. Gör. Zeliha TÖREN

ztoren@bingol.edu.tr

Sosyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Nuri DEMİREL

Arş. Gör. Ahmet ALP

nuridemirel73@gmail.com

ahmetalp1349@gmail.com

Tarih

Veysel GÖGER

veyselgoger @ yahoo.com

Türk Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Mehmet GÜL

mgul@bingol.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KOORDİNATÖRLER

Fakülte Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi​ Müslüm POLAT

mpolat@bingol.edu.tr

İktisat Bölümü

Arş. Gör. Salih ŞİMŞEK

salihsmsk23 @ gmail.com

İşletme Bölümü

 Arş. Gör. Muhsin TAN  mtan@bingol.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. Böl.

Arş. Gör. Yunus Emre KARACA

yekaraca@bingol.edu.tr

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / KOORDİNATÖRLER

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi​ Bedrettin BASUĞUY

bedricanan@hotmail.com

ZİRAAT FAKÜLTESİ / KOORDİNATÖRLER

Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr. Ramazan MERAL

rmeral@bingol.edu.tr

Zootekni

Doç. Dr. Hakan İNCİ

hakaninci2565@gmail.com

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Prof. Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN

ademirkiran@bingol.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı

Arş. Gör. Sülem ŞENYİĞİT DOĞAN

sulemsenyigit@hotmail.com

Tarla Bitkileri

Arş. Gör. Halit TUTAR

htutar@bingol.edu.tr

Süt Teknolojileri

Arş. Gör. Yusuf ÇAKIR

yusufcakır_55@yahoo.com.tr

Su Ürünleri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ULUPINAR

mulupinar@bingol.edu.tr

Bahçe Bitkileri

Dr. Öğr. Üyesi Atilla ÇAKIR

acakir@bingol.edu.tr

Bahçe Bitkileri

Arş. Gör. Zahide SÜSLÜOĞLU

zsusluoglu@bingol.edu.tr

Bitki Koruma

Arş. Gör. Işıl SARAÇ

saracsaracisil@hotmail.com

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / KOORDİNATÖRLER

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Murat IŞIK

misik@bingol.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ALÇİN

ofalcin@bingol.edu.tr

Makine Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Perihan ÇULUN

pocal@bingol.edu.tr 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Kürşat ŞEKERCİ

ksekerci@bingol.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / KOORDİNATÖRLER

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Feyza NAZİK

fnazik@bingol.edu.tr

İş Sağlığı ve güvenliği Bölümü

Doç. Dr. İmran ASLAN

imranaslan@gmail.com

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Feyza NAZİK

fnazik@bingol.edu.tr

VETERİNER FAKÜLTESİ / KOORDİNATÖRLER

Fakülte Koordinatörü

Arş. Gör. Recep Hakkı KOCA

rhkoca@bingol.edu.tr

GENÇ MYO / KOORDİNATÖRLER

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Bölümü

Doç. Dr. Erdal ÇAÇAN

ecacan@bingol.edu.tr

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nesip DEMİRBİLEK

nedemir2012@gmail.com

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Öğr. Gör. Abdullah ŞENER

abdsnr@gmail.com

SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO / KOORDİNATÖRLER

MYO Koordinatörü

Öğr. Gör. Ümran ERKOYUNCU

uerkoyuncu@bingol.edu.tr

TEKNİK BİLİMLER MYO / KOORDİNATÖRLER

Elektronik ve Otomasyon

Doç. Dr. Ferdi AKMAN

ystarih@bingol.edu.tr

Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü

Doç. Dr. ???

omerkilic77@gmail.com

Veterinerlik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah GAZİOĞLU

a-gazioglu@hotmail.com

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emine ŞAP

esap@bingol.edu.tr

Elektronik ve Otomasyon

Doç. Dr. Kadir EJDERHA

kejderha@bingol.edu.tr

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Öğr. Gör. Muhammet Zekeriya GÜNDÜZ

zekeriyagunduz@yahoo.com

El Sanatları Bölümü

Öğr. Gör. Mevlüde KAN

mevlude_kan@hotmail.com

İnşaat Bölümü

Öğr. Gör. M. Nuri KOLAK

mnkolak@bingol.edu.tr

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Öğr. Gör. Onur Ersen KARA

oekara@bingol.edu.tr

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü

Öğr. Gör. Hüsnü AYDEMİR

husnuaydemir@gmail.com

Elektrik ve Enerji Bölümü Bölümü

Öğr. Gör. M. Ali KÖPRÜ

makopru@bingol.edu.tr

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO / KOORDİNATÖRLER

 

Doç. Dr. İkram ORAK

iorak@bingol.edu.tr