Anlaşmalar

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI DAHİLİNDEKİ ÜLKE VE BÖLÜMLER

1 Azerbaijan State Oil and Industry University Azerbaycan Sosyal ve Beşeri Bil.
(İİBF)
2 Azerbaijan State University of Economics Azerbaycan Sosyal ve Beşeri Bil.
(İİBF)
3 Azerbaijan Technical University Azerbaycan Sosyal ve Beşeri Bil.
(İİBF)
4 Odlar Yurdu University Azerbaycan Sosyal ve Beşeri Bil.
(Sosyal Bil., İngiliz Dili ve Edebiyatı, İİBF)
5 Baku Business University Azerbaycan Sosyal ve Beşeri Bil.
(İİBF)
6 İnternational University of Sarajevo Bosna Hersek Fen ve Mühendislik Bil.+ Sosyal ve Beşeri Bil.
(İİBF, Mühendislik, Mol. Biy. Ve Gen., İngiliz Dili, Hukuk)
7 University Collage of Applied Science  Filistin Fen ve Mühendislik Bil.+ Sosyal ve Beşeri Bil.
(Teknoloji, Coğrafi Bilgi Sis., İnşaat Müh ve Mimarlık, İslami Bil., Beşeri Bil., Sağlık Bil.)
8 St. Andrew the First-Called Georgian University Gürcistan Sosyal ve Beşeri Bil.
(Turizm, İİBF)
9 Tbilisi Teaching University Gürcistan Sosyal ve Beşeri Bil.
(Sosyoloji, Sosyal Hizmet, İİBF)
10 St. Grigol Peradze Tbilisi Teaching University Gürcistan Sosyal ve Beşeri Bil.
(İİBF)
11 Uka Tarsadia University Hindistan Fen ve Mühendislik Bil. + Sağlık Bil.+ Sosyal ve Beşeri Bil.
(İİBF, Kimya, Fizik, Matematik, Hemşirelik, Bilgisayar, Mühendislik, Biyoteknoloji)
12 Salahaddin University Irak Sosyal ve Beşeri Bil.
(Kürt Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, İİBF)
13 Sulaimani Polytechnic University Irak Sosyal ve Beşeri Bil.
(İİBF)
14 Duhok University Irak Sosyal ve Beşeri Bil.
(İİBF,  Arap Dili Ede., Kürt Dili ve Ede., İngiliz Dili ve Ede., Sosyoloji, Tarih)
15 Soran University Irak Sosyal ve Beşeri Bil.
(İİBF, Kürt Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih)
16 Gorgan University İran Fen ve Mühendislik Bil.
(Ziraat, Mühendislik, İİBF)
17 Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Kazakistan Sosyal ve Beşeri Bil.
(İİBF, İlahiyat, Kürt Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tarih)
18 Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan Sosyal ve Beşeri Bil.
(İİBF, İlahiyat, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji)
19 OSH Devlet Üniversitesi Kırgızistan Fen ve Mühendislik Bil.+ Sosyal ve Beşeri Bil.
(Fizik, İlahiyat, Diş Hekimliği, Tarih, Hukuk, Dil Bil., İİBF, Matematik, Blgisayar Tek.
20 International Islamic University Malaysia (KUIS) Malezya Sosyal ve Beşeri Bil.
(İlahiyat, İngiliz Dili ve Edebiyatı)
21 University of Malaya Malezya

Fen ve Mühendislik Bil. + Sosyal ve Beşeri Bil.
(Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)

22 National University of Malaysia Malezya Fen ve Mühendislik Bil. + Sağlık Bil.+ Sosyal ve Beşeri Bil.
(Diş Hekimliği, İlahiyat, Sosyal Hizmet, İİBF, Tarih, Psikoloji, Sosyoloji, İngiliz Dili ve Ede., Medya ve İletişim, Coğrafya, Arap Dili, Elektrik-İnşaat-Bilgisayar Müh., Bilgisayar Tek., Kimya, Fizik, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biy., Ziraat)
23 Nakhchivan State University Nahçıvan Fen ve Mühendislik Bil.+ Sosyal ve Beşeri Bil.
(Filoloji, Beşeri Bil., Matematik, Mühendislik, Ziraat, İİBF)
24 Government College University of Faisalabad Pakistan Fen ve Mühendislik Bil.
(Ziraat)
25 Quaid-i-azam University İslamabad Pakistan Sosyal ve Beşeri Bil. + Fen ve Mühendislik Bil.
(Ziraat, Teknoloji)
26 People’s Friendship University of Russia Rusya Sosyal ve Beşeri Bil. + Fen ve Mühendislik Bil.
(İİBF, Ziraat, Mikro Biyoloji)
27 South Ural State University Rusya Fen ve Mühendislik Bil. + Sosyal ve Beşeri Bil.
(Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
28 National Aviation University  Ukrayna Sosyal ve Beşeri Bil. + Fen ve Mühendislik Bil.
(Psikoloji, Sosyal Hizmet, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bilgisayar Bil., Biyoloji, Makine Mühendisi, İnşaat Mühendisi, İİBF, Elektirk- Elektronik Mühendisi)