Proje Tabanlı Mevlana

PROJE TABANLI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Yurtiçindeki yükseköğretim kurumları ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliğinin, YÖK’ün belirlediği alanlarda üniversiteler tarafından proje kapsamında hazırlanarak YÖK Başkanlığına sunulduğu programdır.  

Bu kapsamda Proje önermek isteyen Yükseköğretim kurumları, yurtdışındaki bir üniversite ile projeyi birlikte gerçekleştireceklerine dair “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Projeler Mevlana Değişim Programı kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecektir.

Üniversite tekliflerinde, değişime katılacak (giden-gelen) öğrenci/öğretim elemanı sayısı ile sürelerinin detaylı bir şekilde Proje Başvuru Formu doldurularak belirtilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvurular, proje ortağı olan 2 üniversiteden de istenilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte, yurtiçindeki üniversite rektörleri kanalıyla Başkanlığımıza resmi yolla yapılacaktır.

YÖK Başkanlığına ulaşan proje önerileri, yapılacak değerlendirme sonrasında YÖK Yönetme Kurulunca karara bağlanacaktır.

YÖK Başkanlığınca desteklenmesi uygun bulunan projeler kapsamında; değişim süreleri, başvuru şartları, değişime katılacak taraflara yapılacak ödemeler ve benzeri diğer hususlar “Mevlana Değişim Programı’na İlişkin Yönetmelik” ve “Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca yapılacaktır.